Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Hur kan olika organisationer delta?

CERISE anordnar regelbundet möten där olika aktörer kan delta för informationsutbyte både när det gäller aktuella frågeställningar och goda exempel, samt möjlighet att diskutera samarbete i enskilda projekt.

Som partner i CERISE får du tillgång till kunskap och en mötesplats för företag, myndigheter och forskare. Du får också information om nya lösningar, pågående och planerade projekt inom industrin och inom forskning, samt vad som händer inom EU. Genom kontakter med  organisationer från olika branscher främjas överföring av idéer mellan branscher och samarbete för systemlösningar.

Näringsliv, kommunala bolag, myndigheter, forskare och experter välkomnas till plattformen för att bidra i diskussioner, delge och dra nytta av erfarenheter för att ge mervärde för alla involverade.

Förutom deltagandet i centrumets aktiviteter kommer olika aktörer att genomföra konkreta och avgränsade projekt. I olika projekt kommer konkreta lösningar utvecklas och bedömas för specifika frågeställningar om exempelvis avfall, energi, kemikalie- och material-effektivitet samt systembedömningar och systemlösningar.

Senast ändrad: 2013-09-04

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.