Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Resurseffektivitet, hur gör man?

Resurseffektivitet kommer att vara en viktig konkurrensfråga framöver både för företag och offentliga aktörer. Med CERISE stärker vi företagen och företagandet i Sverige och erbjuder ett dialogtorg för företag, myndigheter och akademin.

Resurseffektivitet i tekniska processer handlar om att införa ändringar. Det kan vara tekniska ändringar, men också arbetssätt. För att kunna veta vad man ska göra krävs dels kunskap om möjligheter, men också kunskap om vad som är ineffektivt idag. Här visar vi på goda exempel och på möjligheter hur man kan få tag i information och dela med sig.

Senast ändrad: 2013-07-01

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.