Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

DYNAMIX 2012-2015

Ett forskningsprogram inom EU FP7 för att skapa dynamiska styrmedels-kombinationer för att frikoppla miljöpåverkan från EU:s resursanvändning och ekonomiska tillväxt.

DYNAMIX kommer att föreslå dynamiska och robusta styrmedelskombinationer för en total frikoppling mellan långsiktig ekonomisk tillväxt och resursanvändning samt miljöpåverkan. DYNAMIX förutsätter att den väldiga uppgiften att nå total frikoppling kräver ett paradigm-skifte för hur dagens produktion och konsumtion är organiserad och reglerad. Därför kommer nuvarande och framväxande synsätt som påverkar en frikoppling att studeras för att se hur det kan påverka konkreta styrmedel.

Valda styrmedelskombinationer kommer att studeras både kvantitativt och kvalitativt för effektivitet och hållbarhet genom innovativ miljömässig och ekonomisk modellering. DYNAMIX kommer att systematiskt integrera de kvantitativa och kvalitativa utvärderingarna för att få en heltäckande, verklighetsförankrad utvärdering av de föreslagna styrmedelskombinationerna.

Målgruppen för projektet är beslutsfattare på europeisk och nationell nivå som direkt utvecklar och implementerar resurseffektiva styrmedel. Dessa nyckelpersoner kommer genom projektet ha möjlighet att påverka utvecklingen för att säkerställa att DYNAMIX ger ett bra stöd för framtida styrmedel.

DYNAMIX består av ett konsortium där Ecologic Institut gemeinnützige, IVL Svenska Miljöinstitutet samt sex ytterligare partners från olika delar av Europa deltar. Projektledare inom IVL är Tomas Ekwall.

För mer information, kontakta: Tomas Ekvall, tel: 031-725 62 81, tomas.Ekvall@ivl.selänk till annan webbplats.

Läs mer om Dynamixlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2014-09-19

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.