Logotyp

Realize

- Realizing resource-efficient recycling of vehicles 2012-2015

Ett tvärvetenskapligt forsknings­projekt med mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon.

Omkring 10 miljoner bilar skrotas varje år i Europa, i Sverige är siffran 200 000. Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon. Det är viktigt för att säkra tillgången av kritiska material, men också för att öka värdet på det återvunna materialet i både miljömässiga och ekonomiska termer, undvika förluster av material och minska restavfallet.

Fordon är komplexa produkter. Att nå högt utbyte av materialresurser, ha små mängder restflöden och en kostnadseffektiv verksamhet är en utmaning för aktörerna. I praktiken krävs inte bara utveckling av nya tekniska processer och arbetssätt, utan också att spridningen av dem i industriell verksamhet görs möjlig genom innovation i affärsmodeller och intelligent politik. Av stor vikt är att dagens lösningar banar väg och möjliggör lösningar för de långsiktiga utmaningarna.

Realize ska därför:

  • Utveckla och utvärdera tekniska lösningar för återvinning av fordon: demontering, fragmentering, sortering och behandling av restavfall.
  • Kartlägga användning och återvinning av kritiska material i fordon.
  • Identifiera organisatoriska och institutionella möjligheter att stödja utvecklingen av svensk återvinningsverksamhet.

Deltagare och finansiering:
Realize, som koordineras av Chalmers tekniska högskola.

Forskarpartners:
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Energi och Miljö
IVL Svenska Miljöinstitutet
Chalmers Industriteknik (CIT)
Viktoria Institutet

Industripartners:
BilRetur
Eklunds Bildelslager
Thomassons
Walters Bildelar
Kuusakoski Sverige
SKF
Stena Recycling
Volvokoncernen

Realize finansieras med 8 miljoner kronor av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra. Industriparternas arbetsinsatser motsvarar cirka 3,5 miljoner kronor. Total budget är cirka 11,5 miljoner kronor.

Här finns länk till projektets hemsida: www.chalmers.se/realizelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Projektledare:
Maria Ljunggren Söderman, maria.ljunggren@chalmers.selänk till annan webbplats Kommunikation: Anna Fråne, anna.frane@ivl.selänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2013-05-02

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.