Logotyp

NEW_InnoNet vill minimera avfallet i Europa

NEW_InnoNet (The Near-Zero Waste Innovation Network) är ett forskningsprojekt inom EU:s program Horisont 2020 med sikte på att utveckla cirkulära flöden inom avfallsområdet. Fokus ligger på de tre materialströmmarna uttjänta fordon (ELV), uttjänta elektriska och elektroniska produkter (WEEE) samt kortlivade plastprodukter såsom förpackningar.

NEW-InnoNet, som leds av holländska PNO Consultants, arbetar med fyra konkreta målsättningar:

  • Skapa och upprätthålla en plattform för intressenter inom avfalls- och återvinningsområdet
  • Analysera de utvalda avfallsströmmarna och ta fram en innovations- färdplan för varje ström
  • Utveckla en strategisk forsknings- och innovationsagenda för att minimera avfall
  • Mobilisera och involvera olika intressenter i projektets arbete

Följande partners ingår i konsortiet: PNO Innovation N.V. (BE), PNO Innovation (NL), VTT (FI), IHOBE (ES), Tecnalia (ES), IVL Svenska Miljöinstitutet (SE), SINTEF (NO), Institute for Ecology of Industrial Areas (PL), Vito (BE), Van Gansewinkel Groep (NL), ARN (NL), Plastics Recyclers Europe (BE) och European Plastic Converters (BE).

Tillsammans arbetar dessa partners bland annat med att identifiera flaskhalsar i material- och avfallsströmmarna, sprida information om goda exempel, utveckla nya affärsmöjligheter och samarbeten och bidra till att avfallsfrågorna får en starkare ställning på den Europeiska, politiska agendan. IVL leder arbetet med att ta fram den strategiska forsknings- och innovationsagenda som utgör slutleverans i projektet.

Projektet startade i februari 2015 och pågår i totalt 30 månader. Mer information finns på hemsidan, där du även kan registrera dig som intressent och bidra till nätverket: http://www.newinnonet.eu/länk till annan webbplats

Du kan också kontakta IVL:s tillförordnade projektledare Hanna Ljungkvist: hanna.ljungkvist@ivl.se

Den 8-9 juni anordnas ett event för intressenter i Bryssel; välkommen att delta! Information och anmälan på: http://www.newinnonet.eu/ShowEvent.aspx?eveid=1016länk till annan webbplats


Senast ändrad: 2016-04-06

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.