Logotyp

IRCOW

IRCOW är ett europeiskt forskningsprogram för innovativ återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall.

Forskningsprogrammet IRCOW syftar till att utveckla och validera teknologiska lösningar för en mer effektiv återanvändning och materialåtervinning av bygg och rivningsavfall ur ett livscykelperspektiv. Programmet ska ta fram nya ansatser och modeller för ökad återanvändning av byggmaterial samt utveckla förbättrande återvinningsmetoder för ökad kvalitet på återvunna produkter.

De resultat som tas fram i IRCOW ska testas under verkliga förhållanden för att få fram faktisk prestanda och ge underlag till framtida europeiska styrmedel som syftar till en hög nivå av materialeffektivitet.

IRCOW genomförs genom tre arbetspaket med utveckling av hanteringssystem, separationstekniker och produkter som krävs för att öka återanvändnings och återvinningsnivåerna av bygg och rivningsavfall i EU. Utöver detta genomförs fem fältstudier för att stärka framtagna resultat.

Programmet består av ett konsortium där Tecnalia, IVL Svenska Miljöinstitutet samt elva ytterligare partners bestående av en mix av forskningsinstitut och små- och medelstora företag deltar. IRCOW finansieras av EU:s sjunde ramprogram.

Läs mer www.ircow.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2013-04-30

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.