Logotyp

Chemitecs

Hur stort är problemet med kemikalier som sprids från varor?

Tidigare har kemikaliearbete fokuserat på utsläpp av miljöföroreningar från fabriker och andra punktkällor. Med dagens globala handel blir det allt viktigare att förstå flödet av farliga ämnen som finns i varor. Importen av varor till EU har mer än tredubblats på tio år. Sverige importerar till exempel motsvarande 30 kilo leksaker årligen per barn.

Inom Chemitecs har särskilt intressanta kemikalier, varor och användningsmönster identifierats genom en systematisk urvalsstrategi. I den specialbyggda emissionskammaren (stor som en mindre bil) har forskare vid Umeå universitet mätt hur snabbt kemikalier släpps ut från olika produkter, som exempelvis bildäck, plastgolv, sportjackor och platta bildskärmar. I nästa steg har forskarna kartlagt hur stor yta olika varugrupper har i samhället, eftersom det är från ytan kemikalier läcker till omgivningen. Allra störst yta har textilier av tyg eller olika plastmaterial. Ett exempel på vilka mängder som läcker ut visar studier av bildäck, som årligen släpper ifrån sig 20–40 ton av ämnen som skyddar gummit från att åldras. Det motsvarar en fullastad långtradare med släp.

Förhoppningsvis kan resultaten bidra till att göra det lättare att beräkna vad problemet kostar samhället och därmed även underlätta för att beslutfattare sätter in effektiva åtgärder för att minska mängden farliga ämnen i varor och därmed minska emissioner och underlätta återvinning av material.

Programmet startade december 2007 och avslutas under hösten 2013. Samarbetspartners är IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Programmet finansieras av Naturvårdsverket.

Läs mer: http://www.chemitecs.se/länk till annan webbplats

Senast ändrad: 2014-09-19

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.