Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Restvärmehantering

Ett projekt som avslutades 2012 som syftade till att ta fram olika tekniska lösningar för att ta vara på restvärme från industriella processer.

Senast ändrad: 2013-05-03

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.