Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Om CERISE

Centrum för resurseffektivitet i Sverige (CERISE) bidrar till ökad resurseffektivitet och stärker därmed svenska företag och företagande.

Som partner i CERISE får du tillgång till kunskap och en mötesplats för företag, myndigheter och forskare. Du får också information om nya lösningar, pågående och planerade projekt inom industrin och inom forskning, samt vad som händer inom EU.

Organisation och finansiering

I Cerise deltar både företag, myndigheter och forskningsaktörer. Deltagarna representerar olika branscher som energi, papper och massa, verkstad, kemi, avfall och återvinning med flera. Vi ser gärna att flera aktörer blir aktiva i CERISE.

På IVL finns ett sekretariat med en styrgrupp för CERISE, bestående av representanter från industrin, Naturvårdsverket och Miljödepartementet samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Styrgruppen är i processen att knyta till sig externa experter från universitet och andra organisationer men tar naturligtvis emot inspel från medlemmar gällande styrgruppens utformning.

IVL Svenska Miljöinstitutet har satsat egna medel för att initiera och ordna möten, driva webbplatsen och starta projekt. Deltagande aktörer kan bidra dels med egen tid samt en årlig avgift som ger tillgång till resultat, informationsutbyte och omvärlds- och framtidsbevakning samt påverkan för framtida inriktning av centrumet. För separata projekt söks egen finansiering.

Koppling till SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy efficiency)

Inom EU har olika industrier startat nätverket SPIRE (www.spire2030.eu), som också är föreslagen som public-private Partnership för resurseffektivitet. Flera svenska företag är med. Cerise kommer att bevaka aktiviteterna och informerar om viktiga nyheter.

Senast ändrad: 2015-10-12

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.