Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Hur ska Sveriges 100 största svenska företag arbeta med cirkulär ekonomi?

Den 14 maj hölls en workshop kring hur företag kan samverka för att öka de cirkulära flödena och nyttja sina resurser bäst. Flera av Sveriges stora företag deltog.

Vid seminariet presenterade H&M:s hållbarhetsansvariga Felicia Reuterswaerd, deras 100 procentiga cirkulära mål och hur de samverkar med andra längs värdecykeln.
Erik Wastesson från Ragn-Sells pratade om det cirkulära samarbetet i #älskadestad och IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck presenterade hur samarbetet inom ELAN för har satt igång en större återvinning av elektronik.

Man diskuterade även framgångsfaktorer för samverkan för ökad cirkulär ekonomi, potentialer för större samverkan med andra aktörer längs värdekedjor för ökad cirkuläritet och vad som skulle kunna underlätta samverkan.

Det som kom fram under workshopen var bland annat att det behövs mer kartläggning av flöden och infrasuktur, incitament, förändrade marknadsmekanismer, ändrade lagstiftningar, ökad kunskap på styrelse och ledningsnivå samt nya affärsmodeller i linje med planetära gränser.

Senast ändrad: 2018-06-13

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.