Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2018-03-12

    Lite om EU:s kommande Forskningsprogram


    Just nu pågår inom EU arbete för att ta fram nästa Forsknings- och innovationsprogram. Vinnova har sammanställt hur processen fungerar och information som finns tillgänglig.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.