Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2017-11-02

    Verkstad hållbara livsstilar


    Den 15-16 november (lunch till lunch) arrangeras årets verkstad för hållbara livsstilar . Verkstaden är en del av det nationella genomförandet av det globala ramverket av program för hållbar konsumtion...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.