Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2016-10-07

    Vad behövs för att styra mot cirkulär ekonomi?


    I det nystartade projektet Polcirkeln ger sig IVL Svenska Miljöinstitutet, Profu och Swerea IVF ut i jakt på policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden. Projektet ska st...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.