Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2015-12-21

    Nu startar RE:Source


    Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer. Därför startar nu forskningsprogrammet RE:Source.
  • 2015-12-03

    Nytt paket för circulär ekonomi beslutat av EU


    EU kommissionen har nu beslutat om ett nytt paket för cirkulär ekonomi
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.