Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2015-02-10

    Presentationer från seminarium


    Här hittar du några av presentationerna från seminariet om Innovation och resurseffektivitet – fokus cirkulära affärsmodeller som hölls den 3 december 2014.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.