Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2014-11-20

    Seminarium om innovation och resurseffektivitet


    Dagens utmaningar för minskad klimat- och miljöpåverkan, jobb, välfärd och livskvalitet förutsätter resurseffektivitet och en hållbar konsumtion och produktion. Det förutsätter nytänkande och samverka...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.