Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2014-08-19

    European Resources Forum 2014


    After the success of the conference in 2012 with 440 participants from over 40 countries including more than 40 high-level speakers the German Federal Environment Agency is hosting the 2nd European Re...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.