Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2013-11-01

    Reurseffektivitet - att göra mer med mindre


    Miljödepartementet vill öka dialogen med näringslivet i syfte att stärka arbetet med ökad resurseffektivitet och hållbar konsumtion och produktion. IVL och Miljödepartementet har därför inlett ett sam...
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.