Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

  • 2013-10-23

    Konferens om kritiska råvaror


    EU har identifierat ett antal råvaror som är kritiska för EU:s industri. På en konferens i december kommer en strategisk plan implementeras.
  • 2013-10-07

    Hur kan småföretag bli mer resurseffektiva?


    EU har startat en öppen konsultationsprocess för att undersöka hur små och medelstora företag kan bli mer resurseffektiva och för att sälja mer miljövänliga produkter.
Senast ändrad: 2009-01-25

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.