Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Nyheter

Aktiviteter

Nya aktiviteter kommer vi att annonsera ut på hemsidan. Vill du sättas upp på sändlistan för att få inbjudan och mer information om kommande möten? Mejla till cerise@ivl.se

Här hittar du agendor från tidigare seminarier:

Vill du få mer information om det som kom fram på seminariet är du välkommen att höra av dig till oss.

Senast ändrad: 2017-11-02

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.