Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakt

För mer information om CERISE och hur du och ditt företag kan få hjälp med att skapa fler kontaktytor och öka kunskapsutbytet, mejla direkt till CERISE: cerise@ivl.se.

Det går också bra att kontakta Uwe Fortkamp på 010-788 65 04.

Senast ändrad: 2015-10-12

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.