Logotyp

CERISE skapar kontakter och stärker företag och organisationer när resurseffektivitet blir en alltmer viktig konkurrensfråga.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Slumpad bild Cerise

CERISE - Centrum för resurseffektivitet i Sverige

Vi är med och säkerställer företagens konkurrenskraft


Resurseffektivitet, att använda material och energi på ett effektivt och uthålligt sätt, blir en allt viktigare fråga. Centrum för resurseffektivitet i Sverige (CERISE) bidrar till ökad resurseffektivitet och stärker därmed svenska företag och företagandet. Det sker genom att införa fler och nya resurseffektiva lösningar, skapa fler kontaktytor mellan olika aktörer och öka kunskapsutbytet om resurseffektivisering och miljöteknik.


Som partner i CERISE får du:

  • En mötesplats där du träffar andra aktörer för att kunna byta erfarenheter.
  • Information om nya lösningar och information om pågående och planerade projekt inom industrin och forskning i Sverige.
  • Uppdatering om aktiviteter inom EU.
  • Möjlighet att initiera nya projekt.
  • Möjlighet till en dialog mellan näringsliv, myndigheter och akademin.

Resurseffektivitet kommer att vara en viktig konkurrensfråga framöver både för företag och offentliga aktörer. Goda exempel sprids både inom och mellan branscher. Med CERISE stärker vi företagen och företagandet i Sverige och erbjuder ett dialogtorg för företag, myndigheter och akademin. Resurseffektivitet är också ett viktigt mål i Europas 2020-strategi för hållbar tillväxt. Färdplanen för resurseffektivitet påverkar också Sverige i högsta grad.

CERISE

Ladda ner dokumentation från CERISE

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.